Semmy’s 80’s -90’s Party is nergens zonder sponsoren!

Benefietconcert Semmy’s wordt georganiseerd voor Stichting Semmy. Het concert zelf wordt onder andere mogelijk gemaakt door alle artiesten en medewerkers die hun medewerking verlenen aan dit evenement.
Naast de artiesten en medewerkers mogen we rekenen op de hulp van diverse sponsoren.
Natuurlijk kan een evenement niet geheel kosteloos uitgevoerd worden. De sponsoren ondersteunen ons met financiële en materiële middelen. Zonder deze belangrijke factor kunnen wij Semmy’s niet financieren. Daarom willen wij iedereen die Semmy’s op één of andere manier mede mogelijk maakt, via deze weg, alvast hartelijk bedanken!
Wij hopen dat wij door middel van de sponsoren de kosten voor de organisatie zo laag mogelijk te kunnen houden en meer geld kunnen doneren aan Stichting Semmy.
Naast bedrijvensponsoring, zijn wij natuurlijk ook heel blij met particuliere initiatieven.
Heeft u een vraag over de mogelijkheden tot sponsoring, stuur een e-mail naar sponsoring@semmys.net.
Steun ons op IBAN rekeningnummer: NL21RABO0317369709 t.n.v. Semmy’s Rock, Oisterwijk

Hoofdsponsoren 2016

 
 

Overige Sponsoren:

 
Danielle Design Enzo
Websitebouw en ICT  projectmanagement.